Tín dụng chính sách người bạn đồng hành cùng người nghèo

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 63
100%

Các chương trình cho vay tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc từng bước khẳng định vai trò chủ lực trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, là công cụ hữu hiệu trong việc tổ chức thực hiện giảm nghèo của các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là cho vay các trương trình theo chương trình cho vay theo Nghị quyết số11/NQ-CP; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP, cho vay hộ đồng bào DTTS&MN theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

 

     Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác đã giúp 1.875 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền trên 96.278 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 553 lao động với số tiền hơn 41.145 triệu đồng; giải quyết cho 1.753 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền hơn 32.485 triệu đồng; giúp cho 542 hộ thuộc vùng khó khăn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền 24.986 triệu đồng; 343 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập với số tiền 3.430 triệu đồng, 235 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vay vốn theo Nghị định 28 với số tiền 15.040 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tính đến 31/7/2023, đạt 387.534 triệu đồng, tăng 33.525 triệu đồng so với năm 2022, với 7.153 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; doanh số cho vay là 91.328 triệu đồng, với 2.093 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ là 57.661 triệu đồng; nợ quá hạn bằng không; nợ khoanh là 1.704 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với năm 2022, chiếm tỷ lệ gần 0,44%/tổng dư nợ.

     Cùng với sự tăng trưởng tín dụng, nhằm tạo nguồn vốn mới bổ sung cho hoạt động vay vốn, ngoài nguồn vốn từ Trung ương, vốn nhận ủy thác của địa phương chuyển sang, Phòng giao dịch còn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm. Từ đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 67-CT/TU Tỉnh uỷ; triển khai thực hiện Kế hoạch 59-KH/TU. Đến nay, vốn nhận uỷ thác huyện đạt 3,687 tỷ đồng tăng 1 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% KH giao.

     Trong các tháng cuối năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; tập trung huy động tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy nhanh giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023, nhất là triển khai cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đối với 03 thôn đặc biệt khó khăn tại 02 xã Lợi Hải và Công Hải; thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu giao nâng cao chất lượng tín dụng năm 2023; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.     

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân 280 triệu đồng giúp người dân phát triển chăn nuôi(12/06/2024 2:16 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 6.979 ha(12/06/2024 8:57 SA)

Thuận Bắc: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(11/06/2024 2:19 CH)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2024(10/06/2024 8:58 SA)

Hội Nông dân xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự...(10/06/2024 2:19 CH)

23 người đang online
°