công khai quyết toán năm 2021

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 79
100%

 


cÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN 2021.pdf

Tin liên quan

công khai ngân sách năm 2021(20/12/2023 8:26 SA)

công khai ngân sách năm 2020(20/12/2023 8:24 SA)

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách Quý II năm 2023 của huyện Thuận Bắc(01/08/2023 5:29 CH)

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Thuận Bắc(05/01/2024 8:50 SA)

BÁO CÁO Công khai số liệu và công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách...(26/12/2023 3:04 CH)

công khai ngân sách năm 2021(20/12/2023 8:26 SA)

công khai ngân sách năm 2020(20/12/2023 8:24 SA)

Công khai phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...(20/12/2023 3:20 CH)

31 người đang online
°