Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho các xã đặc biệt khó khăn

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
Lượt xem: 54
100%

Nhằm mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động nông thôn đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước. Huyện Thuận Bắc đã triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho các xã đặc biệt khó khăn.

 

Theo kế hoạch, huyện Thuận Bắc sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu và nhận thức được về học nghề có tầm quan trọng đối với công tác giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện tư vấn, vận động giới thiệu nghề cho người lao động nắm và hiểu đầy đủ các thông tin về ngành nghề đào tạo để lựa chọn cho mình một nghề thích hợp; phối hợp với Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển lao động để làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; gắn đào tạo nghề với giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo nghề. Bên cạnh đó, UBND các xã: Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn thực hiện tốt việc khảo sát nắm chắc nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại địa phương, định hướng lựa chọn nghề cho người lao động, trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện để tổ chức các lớp học cho lao động nông thôn đạt hiệu quả cao; Thực hiện đa dạng các loại hình, hình thức đào tạo nghề theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng người lao động tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu việc làm của mình. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người lao động học nghề. Đồng thời phấn đấu năm 2023, đào tạo nghề riêng cho 03 xã đặc biệt khó khăn khoảng 100 lao động. Từng bước góp phần tạo nhiều việc làm mới, thu nhập ổn định, đạt mục tiêu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phù hợp chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2 CẤP TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BẮC SƠN (13/06/2024 10:49 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

35 người đang online
°