Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Thuận Bắc

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 


UYET-DINH(11.05.2023_08h50p27)_signed.pdf | QUY-CHE-TCD-2023.pdf

Tin liên quan

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thị Đến đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(25/09/2023 4:26 CH)

báo cáo triển khai thực hiện nâng chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(25/09/2023 4:05 CH)

Sơ tuyển tiếp nhận vào làm công chức cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023(02/08/2023 3:30 CH)

Tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển vào làm công chức cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023(02/08/2023 3:32 CH)

đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy...(03/07/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

V/v báo cáo kết quả thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị điển hình về phong trào toàn...(26/09/2023 2:16 CH)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thấp đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(26/09/2023 8:12 SA)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Pinăng Thị Điêu đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(26/09/2023 8:09 SA)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thị Đến đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(25/09/2023 4:26 CH)

báo cáo triển khai thực hiện nâng chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(25/09/2023 4:05 CH)

51 người đang online
°