THÔNG BÁO Địa điểm làm việc mới của Ban Tiếp công dân huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Thuận Bắc

Đăng ngày 14 - 04 - 2023
Lượt xem: 40
100%

THÔNG BÁO Địa điểm làm việc mới của Ban Tiếp công dân huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Thuận Bắc

 


THONG-BAO-DOI-TRU-SO-LAM-VIEC-CUA-BAN-TCD-BO-PHAN-1-CUA-HUYEN(13.04.2023_15h22p50)_signed.pdf

Tin liên quan

họp nghe báo cáo về kết quả triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Kế hoạch đấu giá quyền sử...(17/05/2023 9:19 SA)

Hoãn làm việc với Sở Xây dựng(17/05/2023 9:18 SA)

Tin mới nhất

họp nghe báo cáo về kết quả triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Kế hoạch đấu giá quyền sử...(17/05/2023 9:19 SA)

Hoãn làm việc với Sở Xây dựng(17/05/2023 9:18 SA)

Họp báo cáo kết quả thực hiện vốn đầu tư năm 2022 và kết quả triển khai năm 2023 từ...(15/05/2023 3:06 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2022 và Quý I năm 2023 (15/05/2023 2:07 CH)

Đánh giá chương trình hành động(15/05/2023 2:05 CH)

66 người đang online
°