THÔNG BÁO Địa điểm làm việc mới của Ban Tiếp công dân huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Thuận Bắc

Đăng ngày 14 - 04 - 2023
Lượt xem: 89
100%

THÔNG BÁO Địa điểm làm việc mới của Ban Tiếp công dân huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Thuận Bắc

 


THONG-BAO-DOI-TRU-SO-LAM-VIEC-CUA-BAN-TCD-BO-PHAN-1-CUA-HUYEN(13.04.2023_15h22p50)_signed.pdf

Tin liên quan

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 7/2023 của Chủ tịch UBND huyện(28/06/2023 4:39 CH)

họp nghe báo cáo về kết quả triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Kế hoạch đấu giá quyền sử...(17/05/2023 9:19 SA)

Hoãn làm việc với Sở Xây dựng(17/05/2023 9:18 SA)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (23/08/2023 8:55 SA)

THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG(04/07/2023 4:46 CH)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 7/2023 của Chủ tịch UBND huyện(28/06/2023 4:39 CH)

họp nghe báo cáo về kết quả triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Kế hoạch đấu giá quyền sử...(17/05/2023 9:19 SA)

Hoãn làm việc với Sở Xây dựng(17/05/2023 9:18 SA)

45 người đang online
°