Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 51
100%

Trong quá trình hoạt động, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc luôn quan tâm, phối hợp với tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Qua đó, đã thu hút thêm các hội viên vào hội, nâng cao sức mạnh hoạt động của hội, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Hình ảnh Tổ TK&VV tham gia họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch xã

 

 Để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV, trước hết, cán bộ ngân hàng quán triệt đến hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng Tổ TK&VV 5 tiêu chí chấm điểm theo Văn bản số 3986 tương ứng với 100 điểm để Tổ TK&VV cùng biết. Tiêu chí nào đã đạt được thì tiếp tục giữ vững, tiêu chí nào còn yếu thì tổng số điểm phải phấn đấu đạt ở mức tối thiểu là 70 điểm để tổ ít nhất xếp loại khá trở lên. Trước, trong và sau phiên giao dịch xã, cán bộ NHCSXH đôn đốc Hội, đoàn thể và tác động trực tiếp đến tổ trưởng Tổ TK&VV để nắm tình hình, có giải pháp phù hợp ngay đối với Tổ TK&VV dự kiến có tổng số điểm dưới 70 điểm… Tổ trưởng Tổ TK&VV có trách nhiệm xử lý tốt nợ đến hạn hàng tháng. Căn cứ vào thông báo nợ đến hạn do cán bộ ngân hàng thông báo trước thời gian đến hạn 90 ngày, tổ trưởng Tổ TK&VV thông báo cho hộ vay để chuẩn bị, trước thời gian đến hạn 60 ngày đôn đốc lần 2 và trước thời gian nợ đến hạn 30 ngày đôn đốc lần 3, sau đó tiến hành phân tích nợ đến hạn để trước phiên giao dịch đều xử lý tốt nợ đến hạn, đảm bảo đạt tối thiểu 98% công tác xử lý nợ đến hạn.

Đối với hộ vay đi làm ăn xa, có thông tin và chưa biết thông tin giao nhiệm vụ cho Hội, đoàn thể cấp xã quản lý, tìm được thông tin chính xác hộ vay bỏ nơi cư trú để tuyên truyền hộ vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và các nghĩa vụ đối với Nhà nước; hộ vay đi làm ăn xa lãi tồn trên 3 tháng. Việc này thì Hội, đoàn thể và tổ trưởng Tổ TK&VV hàng tháng tận dụng mọi thông tin từ người thân, người có uy tín trong gia đình và các mối quan hệ xã hội,… không nên bỏ cuộc vì khó khăn mà phải “kiên trì bám” để duy trì thực hiện. Đối với hộ vay đã có thông tin thì phải liên hệ thường xuyên để đôn đốc người vay thực hiện các nghĩa vụ.

Nhờ sự quyết tâm cao và kiên trì thực hiện nên chất lượng tín dụng chính sách đã có sự thay đổi rõ nét, đến nay chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thuận Bắc có 06/06 xã đều xếp loại tốt. Song song đó, hiện các tổ trưởng Tổ TK&VV đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động thực hiện trong mọi công việc. Thông qua công tác chấm điểm xếp loại tổ có chất lượng tốt, các chỉ tiêu chấm điểm được nâng lên, hàng tháng đều xếp loại tốt. Chất lượng hoạt động của ban quản lý Tổ TK&VV đi vào nề nếp, tỷ lệ tổ xếp loại tốt và khá tăng, hiện không còn Tổ TK&VV xếp loại trung bình và yếu.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách huyện Thuận Bắc: Đẩy mạnh giải ngân chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng (22/02/2023 4:32 CH)

Nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (22/02/2023 4:29 CH)

Trên 354 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang giúp hộ nghèo và các đối tượng chính...(10/02/2023 4:30 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện dự Hội nghị trực tuyến (10/02/2023 4:26 CH)

Hội nghị giao ban trực tuyến Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Thuận(10/02/2023 4:23 CH)

17 người đang online
°