Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp lửa từ nguồn vốn ủy thác địa phương

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
Lượt xem: 65
100%

 

     Thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí 3.500 triệu đồng vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH huyện Thuận Bắc để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Riêng năm 2023, vốn ngân sách địa phương được UBND huyện ủy thác sang là 1.000 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn được Trung ương phân bổ hang năm, dự kiến đến cuối năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 416 tỷ đồng, với 7.400 khách hàng được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, tăng hơn 62 tỷ so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng năm 2023 đạt trên 18,8% so với năm 2022.

     Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đã nỗ lực triển khai, thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ kịp thời đến với 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Cùng với đó, đơn vị tăng cường hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận các chương trình tín dụng phù hợp với nhu cầu và khả năng đầu tư phát triển kinh tế của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

     Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thường xuyên, chủ động báo cáo, tham mưu Huyện ủy, UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng với đó, là việc phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát việc sử dụng vốn vay. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã thể phát huy tối đa hiệu quả, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho các đối tượng chính sách, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững cho đối tượng thụ hưởng chính sách, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

49 người đang online
°