Hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP

Đăng ngày 10 - 11 - 2023
Lượt xem: 80
100%

Với hoạt động hiệu quả và thiết thực, các chương trình cho vay tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc từng bước khẳng định vai trò chủ lực trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn.

 

Từ đầu năm đến nay, NHCSXH huyện Thuận Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp giải ngân 112 tỷ đồng, giải quyết cho 2.559 khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ 74 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2023, tổng dư nợ đạt trên 392 tỷ đồng, tăng trên 38 tỷ đồng so với đầu năm; đặc biệt là chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, riêng trong năm 2023, đã giải quyết cho vay 12 tỷ đồng với 199 hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ cho vay của chương trình lên gần 17 tỷ đồng với 265 hộ vay vốn, từ nguồn vốn đã giúp cho các hộ vay có vốn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập từng bước ổn định cuộc sống cho đối tượng chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Cùng với tăng trưởng tín dụng, nhằm tạo nguồn vốn mới bổ sung cho hoạt động vay vốn, ngoài nguồn vốn phân bổ từ Trung ương, vốn nhận ủy thác của địa phương chuyển sang, Phòng giao dịch còn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 100% kế hoạch giao; đến nay đơn vị đã thực hiện đạt 07/07 chỉ tiêu giao nâng cao chất lượng tín dụng trong năm 2023.

Trong những tháng cuối năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 67-CT/TU, Kế hoạch số 48-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chuẩn bị hồ sơ để khi được giao vốn giải quyết việc làm thực hiện triển khai cho vay kịp thời, đặc biệt quan tâm đến đối tượng cho vay, phải có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Bám sát Thông báo kết luận giao ban của Tổng Giám đốc và Giám đốc chi nhánh để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tháng 11 và các tháng còn lại năm 2023; Đẩy mạnh giải ngân các chỉ tiêu còn lại, phấn đầu hoàn thành giải ngân theo chỉ tiêu giao; Thường xuyên rà soát qua giám sát từ xa, phân tích, xác định nguyên nhân và chấn chỉnh kịp thời; Tích cực hưởng ứng, tham gia các phòng trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023; phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ vay cách thức sử dụng vốn, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn góp phần giảm nghèo nhanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cùng địa phương hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các tiêu chí xậy dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân 280 triệu đồng giúp người dân phát triển chăn nuôi(12/06/2024 2:16 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 6.979 ha(12/06/2024 8:57 SA)

Thuận Bắc: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(11/06/2024 2:19 CH)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2024(10/06/2024 8:58 SA)

Hội Nông dân xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự...(10/06/2024 2:19 CH)

47 người đang online
°