Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn huyện Thuận Bắc

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
Lượt xem: 112
100%

Để hỗ trợ cho khách hàng tiếp cận công nghệ số, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã tích cực triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn huyện.

 

      Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2023, tầm nhìn đến năm 2030( Đề án 06). Qua thời gian triển khai hiện tại Bảo hiểm Xã hội huyện Thuận Bắc, bước đầu đã đạt được kết qủa tích cực. Về kết quả thực hiện dịch vụ công, đã liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú; cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Lũy kế từ đầu năm 333 hồ sơ/736 thẻ BHYT trẻ em, đạt 100% hồ sơ điện tử. Ngoài ra, BHXH huyện Thuận Bắc còn triển khai gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình giảm trừ mức đóng đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, với tổng số tính từ đầu năm 119 trường hợp, đồng thời dùng CCCD khám chữa bệnh, tỷ lệ tra cứu thành công đạt 67,1% (9.387/6.303 lượt người). Bên cạnh đó, BHXH huyện Thuận Bắc còn tích cực thực hiện tốt công tác truyền thông ý nghĩa, tầm quan trọng Đề án 06/CP đến toàn thể cán bộ, công chức trong trong đơn vị và Nhân dân, kết hợp tuyên truyền một số nhiệm vụ về cập nhật số định danh cá nhân, số CCCD để tích hợp việc khám chữa bệnh thay thế cho thẻ BHYT. Đăng tải các thông tin về dịch vụ công của BHXH được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của ngành BHXH, ứng dụng VssID trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

      Trong thời gian đến, Bảo hiểm Xã hội tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân một số dịch vụ liên quan đến nhiệm vụ của Ngành như cấp thẻ trẻ em dưới 6 tuổi, giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trênCổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của Ngành BHXH, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT xử lý vướng mắc về tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh  khi sử dụng thẻ CCCD gắn chíp để khám chữa bệnh  BHYT, đồng thời cập nhật thông tin CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT vào cơ sở dữ liệu Ngành đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
         

Tin liên quan

Tin mới nhất

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MIỄN PHÍ MỞ TÀI KHOẢN AN SINH XÃ HỘI(23/02/2024 3:14 CH)

Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản năm 2023(08/12/2023 8:29 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(21/11/2023 4:31 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cấp ứng dụng nạp tiền phí giao thông trên VBSP SmartBanking(07/11/2023 2:12 CH)

Hội LHPN xã Lợi Hải ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng (03/11/2023 4:54 CH)

2 người đang online
°