UBND XÃ CÔNG HẢI THỰC HIỆN ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2023 THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022-2025

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
Lượt xem: 65
100%

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Thuận Bắc về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Bắc; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND xã Công Hải về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Công Hải;

 

 UBND xã đã ban hành quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 về thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Công Hải; Quyết định số 01/QĐ- BCĐ ngày 15/9/2023 về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Công Hải và Thông báo số 01/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về lịch họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 08 thôn trên địa bàn xã,

UBND xã đã triển khai đến Chi bộ, Ban công tác mặt trân và BQL các thôn về Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên điạ bàn xã, chỉ đạo Trưởng BQL các thôn là các điều tra viên chủ động phối hợp với Công chức VHXH xác định, lập danh sách các hộ cần rà soát và tổ chức rà soát, chấm phiếu, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023; và trong thời gian từ ngày 13/10 đến hết ngày 17/10 08/08 thôn đã tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát; UBND xã tiến hành họp BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo thống nhất kết quả rà soát với kết quả sơ bộ như sau:

Đầu năm 2023: Tổng Hộ nghèo 291 hộ/1194 khẩu chiếm tỷ lệ 12,85%, Cận nghèo 210 hộ/918 khẩu chiếm  tỷ lệ 9,27%.

Cuối năm 2023:  Tổng hộ nghèo, cận nghèo sau  khi rà soát:  Hộ nghèo 168 hộ chiếm tỷ lệ 7,76%, giảm 5,09%;  Hộ thoát nghèo: 123 hộ; Hộ nghèo phát sinh: 0 hộ; Hộ cận nghèo: 179 hộ chiếm tỷ lệ 8,27%, giảm 1%; Hộ nghèo Chuyển cận nghèo: 48 hộ; Hộ thoát cận nghèo: 80 hộ

Nhìn chung công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 08 thôn trên địa bàn xã được triển khai và thực hiện đảm bảo theo quy trình, các điều tra viên được tập huấn về nghiệp vụ, các phiếu điều tra được đầy đủ thông tin; thời gian qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách an sinh, các dự án chương trình mục tiêu QG được hỗ trợ đến bà con đã từng bước tạo việc làm, giưps người dân phát triển kinh tế, từ đó góp phần vào thực hiện đạt các chỉ tiêu về Phát triển KT-XH của địa phuuwong, nhất là chỉ tiêu về giảm nghèo hàng năm theo Nghị quyết, giảm tỉ lệ hộ nghèo ước chừng năm 2023 đạt 101,8%./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân 280 triệu đồng giúp người dân phát triển chăn nuôi(12/06/2024 2:16 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 6.979 ha(12/06/2024 8:57 SA)

Thuận Bắc: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(11/06/2024 2:19 CH)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2024(10/06/2024 8:58 SA)

Hội Nông dân xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự...(10/06/2024 2:19 CH)

28 người đang online
°