CÔNG VĂN 965/PGDĐT-TH NGÀY 05/10/2021 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
Lượt xem: 48
100%

1. Quyết định số 1513/QU-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc  phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 2. Quyết định số 1527/QU-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc  phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lễ trao học bổng vì em hiếu học(15/10/2021 12:12 SA)

Thuận Bắc: Bước vào năm học mới 2021-2022(14/09/2021 12:05 SA)

Thuận Bắc sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022(08/09/2021 12:04 SA)

QUYẾT ĐỊNH 130/QĐ-SGDĐT NGÀY 09/3/2021(13/05/2021 6:40 CH)

VĂN BẢN(11/05/2021 6:39 CH)

7 người đang online
°