Xác nhận đăng ký tàu cá

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 43
100%

 

Tên thủ tục: Xác nhận đăng ký tàu cá
Lĩnh vực: Thủy sản
Lệ phí: không.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Quy trình thủ tục: - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận đăng ký tàu cá (dưới 20CV) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ viết giấy biên nhận, hẹn thời gian kiểm tra phương tiện và trả kết quả sau đó chuyển bộ phận chuyên môn; 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bồ sung hồ sơ theo quy định. - Bộ phận chuyên môn kiểm tra phương tiện theo thời gian hẹn ghi trong giấy hẹn, báo cáo kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá; 03 ngày làm việc. - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá chuyển bộ phận tiếp nhận để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 03 ngày làm việc.
Thành phần nhận hồ sơ: Tờ khai đăng ký tàu cá.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

dang ky tau ca.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

26 người đang online
°