THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 51
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Lĩnh vực: Tư Pháp (Hộ tịch)
Lệ phí: 75.000 đồng/ trường hợp (Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND tỉnh) Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Tất cả các ngày làm việc Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
Quy trình thủ tục: Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ; khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển ngay hồ sơ đến Bộ phận để xem xét giải quyết. - Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết cấp ký Trích lục khai tử cho người yêu cầu. Bước 3: Sau khi đăng ký khai tử, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân. Bước 4: Người yêu cầu đăng ký khai tử đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu từ chối không cấp Giấy chứng nhận đăng ký khai tử thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do cho người đăng ký biết. - Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai tử; - Người thực hiện việc đăng ký khai tử có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu); - Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ục hành chính Tư Pháp.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:22 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN(13/12/2022 12:21 SA)

Ủ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:21 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GHI CHÚ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:21 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GHI CHÚ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:21 SA)

19 người đang online
°