THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 44
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Lĩnh vực: Tư Pháp (Hộ tịch)
Lệ phí: 75.000 đồng/ trường hợp (Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND tỉnh) Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Tất cả các ngày làm việc và Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Quy trình thủ tục: Bước 1: Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ; khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển ngay hồ sơ đến Bộ phận để xem xét giải quyết. - Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. - Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định Bước 3: Phòng Tư pháp huyện chuyển Giấy chứng nhận đăng ký khai sinh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho người đăng ký khai sinh. Bước 4: Người yêu cầu đăng ký khai sinh đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu từ chối không cấp Giấy chứng nhận đăng ký Khai sinh thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp Giấy khai sinh cho người đăng ký biết. - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh; - Người thực hiện việc đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu); - Giấy Chứng sinh (Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh) - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ục hành chính Tư Pháp.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:22 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN(13/12/2022 12:21 SA)

Ủ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:21 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GHI CHÚ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:21 SA)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GHI CHÚ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI(13/12/2022 12:21 SA)

24 người đang online
°