Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 08/09/2020
Trích yếu PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm PL.pdf |
85 người đang online
°