HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT, MÔ HÌNH TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

Ngày 09/11/2023, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại hội trường UBND xã Bắc Sơn. Tham dự tại Hội nghị có đồng chí Patâuxá Quốc - Phó Bí thư Huyện Đoàn; Anh Phạm Sơn Đạt - Chuyên viên Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thuận Bắc, báo cáo viên và hơn 30 Đoàn viên, Hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, hội viên, đoàn viên, thanh niên được học tập, nghiên cứu 02 chuyên đề về: Kỹ thuật chăn nuôi bò và kỹ thuật chăn nuôi dê, cừu. Qua Hội nghị đã trang bị cho các bạn đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản từ đó áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả cao, tăng thu nhập cho gia đình, phát triển kinh tế địa phương và góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hữu Tường