Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thuận Bắc năm 2023