HUYỆN ĐOÀN THUẬN BẮC CHỦ TRÌ TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 11 HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

Sáng ngày 06/11/2023, tại Hội trường Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện, Huyện Đoàn chủ trì tổ chức Chào cờ tháng 11 hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2023.

Mở đầu buổi chào cờ, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng Bác, toàn thể cán bộ, công chức Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện và đoàn viên cơ quan Huyện đoàn thực hiện nghi thức Chào cờ.

Sau nghi thức chào cờ nghiêm trang, toàn thể cán bộ, công chức Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã được nghe mẫu chuyện kể về Bác. Đồng thời, đại diện cơ quan Huyện Đoàn đã phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu một số điểm mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023).

Đây là một trong các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) của Đoàn Thanh niên huyện.

Hữu Tường