Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc. Địa chỉ: thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận hoặc tại các điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại UBND xã trên địa bàn huyện (Điện thoại: 02593.625.359).

Dương Thụy Thùy Nhiên