Thuận Bắc: 216 cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên địa phương tham gia hiến máu tình nguyện

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Thuận Bắc đã tổ chức vận động tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên các địa phương trên địa bàn huyện tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua cuộc vận động có 216 cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên 6 xã trên địa bàn huyện tham gia hiến máu tình nguyện giúp đỡ những người nghèo đang cần máu, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.  Kết quả, hiến được 188 đơn vị máu. Thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thuận Bắc tiếp tục tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công nhân, viên chức, người dân địa phương. Qua đó, nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ trong cấp cứu...

Lê Nguyện