Ngân hàng chính sách huyện đẩy mạnh công tác huy động vốn tạo nguồn lực tín dụng chính sách xã hội

Để góp phần tăng thêm cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giảm cấp bù ngân sách nhà nước, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để huy đồng tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); qua đó, tạo thêm nguồn vốn bổ sung, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

     Để công tác huy động vốn đạt chỉ tiêu đề ra, hàng năm, NHCSXH huyện Thuận Bắc bám sát mục tiêu, định hướng chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh và áp dụng linh hoạt cơ chế, chính sách về huy động vốn theo quy định của nhà nước, xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương nâng cao vai trò phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cũng như hộ vay nắm bắt về ý nghĩa cũng như lợi ích của việc gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, với hệ thống các điểm giao dịch xã phân bố rộng khắp tại 6 xã, không chỉ giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí đi lại mà còn đảm bảo an toàn tài sản; nhờ đó, việc triển khai thực hiện sản phẩm huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân luôn đạt kết quả cao, đảm bảo các chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội được thực hiện liên tục, ổn định.

     Ngoài ra, với quy trình tiếp nhận, hoạt động tương đối đa dạng, đã tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng, việc gửi và rút tiền có thể thực hiện ngay ở các điểm giao dịch định kỳ tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Đặc biệt, lãi suất của NHCSXH tương đương với mức lãi suất huy động của các hệ thống ngân hàng thương mại khác, nên ngày càng nhận được sự quan tâm, thu hút người dân tham gia.

     Tính đến ngày 31/8/2023, NHCSXH huyện đã huy động trên 54 tỷ đồng, tăng trên 3,5 tỷ đồng. Thông qua hình thức huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm và nguồn vốn tín dụng trung ương, địa phương giao, NHCSXH huyện triển khai đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng chương trình cho vay tín dụng ưu đãi; qua đó, giúp cho 7.142 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ hiện đạt trên 387 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, đơn vị tăng cường phối hợp hơn nữa với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác vận động, khuyến khích người dân sử dụng tiền nhàn rỗi tham gia gửi vào ngân hàng; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các Tổ trưởng tổ TK&VV về công tác huy động vốn; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Dương Thụy Thùy Nhiên