Hội Nông dân xã giám sát công tác cấp phát vật nông nghiệp cho hộ dân tham gia tham dự án SACCR trên địa bàn xã Bắc Phong

Sáng ngày 18/9/2023 tại trụ sở BQL thôn Mỹ Nhơn tổ chức cấp phát vật tư nông nghiệp cho hộ dân tham gia dự án SACCR trên địa bàn xã Bắc Phong. Tham gia đoàn giám sát cấp phát có Đại diện Ban quản lý dự án SACCR, Trung tâm khuyến nông, Trạm khuyến nông, Hội nông dân xã Bắc Phong.

Hội Nông dân xã Bắc Phong và các thành viên Đoàn đã giám sát việc cấp phát vật tư đúng số lượng và thành phần theo thỏa thuận của dự án và hộ bà: Nguyễn Thị Kim Phụng, Mỹ Nhơn. Vật tư cấp phát gồm: Phân chuồng hoai mục 3 tấn; phân Urê 105 kg; phân kali 54kg; phân supe lân 150kg; Thuốc xử lý đất 0,9kg; Thuốc trừ sâu, bệnh 1,2 lít; thuốc cỏ 0,3 lít; Giống bắp nếp 6 kg; Môtơ điện 01 bộ.

Thu Hằng