Thuận Bắc: Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 2023.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp tết Trung thu năm 2023. Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 16/10/2023. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sẽ tổ chức nhiều đợt, ra quân thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn huyện đối với các doanh nghiệp chế biến, cơ sở sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó chú trọng những cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; đồng thời phối hợp kiểm soát chặt chẽ hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng ; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao tầm nhận thức cho từng người dân về an toàn thực phẩm. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm không để xảy ra trong dịp tết Trung thu năm 2023.

Trúc Phương