Thuận Bắc: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khó khăn vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội

Theo Quyết định số 62/QĐ/2004-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp người dân khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai có nước sạch và công trình nhà vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thuận Bắc đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện  vận động, tuyên truyền Nhân dân vay vốn ưu đãi của Nhà nước, để xây dựng hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh. Tính từ đầu năm 2023 tới nay, Ngân hàng CSXH huyện đã tiến hành giải ngân với số tiền trên 13.500 triệu đồng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nâng tổng dư nợ lên 45.600 triệu đồng/2.849 hộ vay vốn. Quá đó, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Lê Nguyện