Tập huấn tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2023 tại xã Lợi Hải

Thực hiện Kế hoạch số 464-KH/HNDT ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2023, sáng ngày 19/8/2023 tại Hội trường UBND xã Lợi Hải, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có Ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Lắm - HUV, Chủ tịch HND huyện.

Lớp tập huấn có 50 cán bộ, hội viên nông dân nòng cốt tham gia, được Ông Đặng Đức Cương, Trung tá, Đội trưởng đội tuyên truyền phòng cảnh sát, Công an tỉnh Ninh Thuận tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông và các chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông; trao đổi các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong nông thôn, văn hoá giao thông, quy tắc giao thông, lái xe an toàn…

Thanh Thanh