Bắc Sơn tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023"

Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Bắc Sơn tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023". Tham dự có Nguyễn Thành Sơn - Phó trưởng Công an huyện, đồng chí Lượng Thanh Nhứt - Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Tôn Long Dũng - Chủ tịch UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể xã và 40 nhân dân.

Tại Ngày hội, BCĐ xã quán triệt việc thực hiện QĐ 521/TTg- của thủ tướng chính phủ và chỉ thị của UBND tỉnh về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời thông qua Ngày hội để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Bắc Sơn trao giấy khen UBND xã cho 01 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Huỳnh Đô