Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Đạo Thị Bửng đang sử dụng tại xã Bắc Sơn khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng cấp đất ở và xây dựng nhà ở cho dân thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn (đợt 2)