THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện