V/v tuyên truyền phòng ngừa tai nạn đuối nước, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tà giáo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn huyện.