đề nghị cung cấp báo giá gói mua sắm trang thiết bị cho Trường học.