UBND XÃ CÔNG HẢI PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “ 80 NGÀY, ĐÊM” THU NHẬN, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÔNG HẢI

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 2642/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 27/6/2023-15/9/2023); Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND huyện về thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Thuận Bắc (từ ngày 27/6/2023-15/9/2023)

Với quyết tâm chính trị, sự đồng thuận và tiếp tục huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và các đơn vị trường học, đặc biệt là người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Công Hải đã tổ chức buổi Lễ phát động thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân trên địa bàn xã; tham dự buổi Lễ phát động có Đồng chí Hà Đình Ân-HUV - Bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch HĐND xã, có đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã, cùng toàn thể CBCC, các ban ngành xã, Bí thư chi bộ, Ban quản lý các thôn, Hiệu trường và giáo viên của các Trường trên địa bàn và đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ tham gia thực hiện chiến dịch hành quân về địa bàn xã Công Hải.         

Thời gian thực hiện chiến dịch bắt đầu từ ngày 27/6/2023 - 15/9/2023, được chia làm 02 giai đoạn thực hiện: + Giai đoạn 1: Từ 14/7 đến 30/7/2023 và  Giai đoạn 2: Từ 31/7/2023 đến 15/9/2023.

               Căn cứ các nhiệm vụ được giao, phát động tại buổi Lễ, đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, BQL các thôn, các đơn vị trường học và từng thành viên Tổ công tác Đề án 06 của xã có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Hàng tuần (Thứ 3) tập hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND xã (qua Công an xã) để tổng hợp chung và giao Công an xã (Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06/CP xã) theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong đợt cao điểm; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kết thúc đợt cao điểm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân xã , Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP./.

Bạch Như