QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với thí sinh dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Công Hải