Thông báo bán thanh lý tài sản vật tư, phế liều thu hồi sau phá dỡ công trình Trụ sở UBND xã Bắc Phong cũ theo hình thức chỉ định