Bán thanh lý tài sản vật tư, phế liệu thu hồi sau phá dỡ công trình sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hình thức chỉ định.