Huyện Đoàn Thuận Bắc: Tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nông thôn.

Sáng ngày 13/4/2023, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh cho 50 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện.

 Tại lớp tập huấn, các bạn học viên đã được anh Nguyễn Đình Trưng - Trưởng phòng Phát triển nông thôn thuộc Chi cục Phát triển nông thôn đã thông tin về Chương trình chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai Kế hoạch số 4191/KH-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; giới thiệu mô hình thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; …

Thông qua Chương trình tập huấn đã giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại địa phương cập nhật, trang bị thêm kiến thức, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh.

Phạm Cao Thuận