UBND xã Bắc phong Phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Buổi lễ phát động diễn ra trong sáng ngày 24/3/2023 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, ban ngành đoàn thể xã, các trường học và các thôn trên địa bàn xã.

Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); Đồng thời, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: những năm qua xã đã quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên tăng theo tỷ lệ hằng năm, 100% số trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa chuyên đề TDTT… góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đồng thời thành công của việc tổ chức đại hội TDTT các cấp đã cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần, phong trào thể dục thể thao quần chúng xã nhà phát triển ngày càng rộng khắp.

Tại Lễ phát động cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, mỗi người hãy chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập hằng ngày. Góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Sau lễ phát động, các đại biểu và vận động viên đã tham gia chạy 02 km đoạn từ ngã ba trường THGS lên đến trạm điện Vĩnh Tân và về lại nơi xuất phát./.

Trần Văn Phúc