UBND xã Bắc Sơn tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic

Thực hiện kế hoạch số 69/KH - UBND ngày 22 tháng 2 năm 2023 của UBND huyện Thuận Bắc về việc tổ chức tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Nhằm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023, có hơn 90 cán bộ, công chức, học sinh và cùng với nhân dân trên điạ bàn xã Bắc Sơn đã tham gia "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023" do UBND xã Bắc Sơn phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”; “Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”; “Chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023)”

Huỳnh Đô