Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bắc Sơn

Chiều ngày 06/01/2023, Đại biểu HĐND tỉnh bà: Pi Năng Thị Hốn, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh cùng tổ Đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Sơn. Tại buổi tiếp xúc, đại diện HĐND tỉnh, huyện báo cáo kết quả kỳ họp HĐND cuối năm 2022 và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc lần trước. Trong lần tiếp xúc này, cử tri xã Bắc Sơn có 07 ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực văn hoá, kinh tế và quốc phòng an ninh tại địa phương. Tại Hội nghị buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương cũng đã thông tin thêm một số vấn đề liên quan để cử tri nắm rõ. Đối với các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu và phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.

Huỳnh Đô