QUYẾT ĐỊNH 2375/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2019

CÔNG BỐ HẾT DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẮC PHONG Kèm file

CÔNG BỐ HẾT DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẮC PHONG
Kèm file