Thông báo Về việc tuyển dụng công chức tại các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thuận Bắc, năm học 2019 -2020

Về việc tuyển dụng công chức tại các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thuận Bắc, năm học  2019 -2020  Kèm file

Về việc tuyển dụng công chức tại các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thuận Bắc, năm học  2019 -2020 
Kèm file