Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

Quyết định phê duyệt sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Đính kèm file/chinhquyen/thuanbac/Admin/tháng 102017/QDUB343_signed (1).pdf Kèm bản đồ

Quyết định phê duyệt sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm file/chinhquyen/thuanbac/Admin/tháng 102017/QDUB343_signed (1).pdf

Kèm bản đồ