TỔNG KẾT DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ VỖ BÉO CÔNG HẢI GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 VÀ GIẢI NGÂN DỰ ÁN MỚI

Thực hiện kế hoạch số 20-KH/QHT ngày 27/6/2022 của Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc về việc giải ngân dự án bò vỗ béo xã Công Hải, chiều ngày 30/6/2022 tại Ban Quản lý thôn thôn Suối Vang- xã Công Hải, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc đã phối hợp với Hội nông dân xã Công Hải tô chức tổng kết dự án nuôi bò vỗ béo giai đoạn 2020 - 2022 và giải ngân dự án mới giai đoạn 2022 - 2024.

Tham dự buổi giải ngân nguồn vốn có đ/c Nguyễn Văn Tính - Phó Chủ tịch HND tỉnh - Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Lắm - HUV- Chủ tịch HND huyện.

Đ/c Katơr Xung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Công Hải đã báo cáo kết quả thực hiện dự án nuôi bò vỗ béo giai đoạn 2020 - 2022, dự án có 15 thành viên tham gia với số vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh 450 triệu đồng. Qua 2 năm thực hiện dự án, mỗi hộ lãi từ 30 - 36 triệu đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Tính - Phó Chủ tịch HND tỉnh - Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phát biểu: hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tập trung đầu tư mua con giống có chất lượng, xây dựng chuồng trại, khai thác các nguồn nước để trồng cỏ gắn với tận dụng các phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng cường nguồn thức ăn cho bò, bên cạnh đó cần phối hợp với ngành thú y tại địa phương tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh.

Tổng số vốn thực hiện dự án chăn nuôi bò vỗ béo xã Công Hải giai đoạn 2022 - 2024 là  622.800.000 đồng, trong đó vốn tự có của các hộ là là 172.800.000 đồng, nguồn vốn vay từ Quỹ HTND tỉnh là 450.000.000đ giải ngân 15 hộ./.

 

 

Thanh Thanh