Thuận Bắc: Tổ chức Lễ phát động hưỡng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 28/10, UBMTTQVN  huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động hưỡng ứng hưỡng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ngày. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, huyện và 14 doanh nghiệp trong tỉnh và huyện đã tham gia hưỡng ứng lễ phát động.

     Thông qua lễ phát động, nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện chung tay ủng hộ vật chất, tinh thần đễ hộ trợ các địa phương, các lực lượng tuyến đầu và nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời gian kết thúc cao điểm đợt phát động đến ngày 31/12/2021.

     Ngay sau buổi lễ phát động, các ban, ngành, đoàn thể, huyện và 14 doanh nghiệp trong tỉnh và huyện đã tham gia đóng góp được 320 triệu đồng vào Quỹ phòng chống Covid-19 của huyện. Cơ quan tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống Covid-19 của huyện, là Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Bắc.

     Kinh phí ủng hộ đề nghị Quý đơn vị chuyển vào tài khoản: Quỹ phòng chống Covid-19; số tài khoản: 4900201013000, Ngân hàng Agribank Ninh Thuận –Chi nhánh Thuận Bắc.

Trúc Phương