Đơn vị sự nghiệp

100%

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

HỘI ĐÔNG Y

1

Lê Bình

Chủ tịch

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Huỳnh Thị Ngọc Châu

Chủ tịch

2

Phạm Thành Văn

Phó Chủ tịch

TRUNG TÂM VĂN HÓA -THỂ THAO &  TRUYỀN THANH HUYỆN

1

Nguyễn Nam

Giám đốc

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC

THƯỜNG XUYÊN

1

Hồ Hữu Pha

Giám đốc

2

Huỳnh Kim Hưng

Phó Giám đốc

HỘI KHUYẾN HỌC

1

Đường Minh Tấn

Phó chủ tịch

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

1

Nguyễn Như Huỳnh

Chủ tịch

2

Nguyễn Duy Cảnh

Phó chủ tịch

HỘI NGƯỜI TÙ YÊU NƯỚC

1

Trần Văn Chiến

Chủ tịch

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

1

Nguyễn Phi Lê

Trưởng ban

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

1

Chamalea Doi

Chủ tịch

2

Doãn Đình Triển

Phó chủ tịch

26 người đang online
°