Hội LHPN huyện Thuận Bắc: Sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đăng ngày 04 - 06 - 2024
Lượt xem: 44
100%

Hội LHPN huyện Thuận Bắc vừa Sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

 

      Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác Hội được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện bước đầu đạt được kết quả đáng kể: Hội đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt về hôn nhân gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam cho 2.560 lượt chị tham gia. Giới thiệu về Hội cấp trên 01 gương điển hình và được cấp trên biểu dương, khen thưởng tặng bằng khen 02 chị. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN huyện tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” đạt nhiểu kết quả nổi bật như: Các cơ sở Hội tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,... đến 100% cán bộ Hội, 90% hội viên và 70% phụ nữ

   Trên cơ sở đáng giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, trong 6 tháng cuối năm 2024, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thuận Bắc sẽ tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụtrọng tâm của Hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh; tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Mẹ đỡ đầu đến hội viên phụ nữ, cộng đồng xã hội về ý nghĩa của Chương trình do Trung ương hội phát động. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Hội viên phụ nữ tại 02 xã Phước Chiến và Công Hải. Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; Dự án 8“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn huyện năm 2024.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2 CẤP TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BẮC SƠN (13/06/2024 10:49 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

13 người đang online
°