XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Đăng ngày 11 - 06 - 2024
Lượt xem: 44
100%

Đảng uỷ xã Công Hải vừa tổ chức hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Công Hải về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đỗ Nguyên Hải Đăng- HUV- Bí thư Đảng uỷ xã, chủ trì hội nghị.

 

 

6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát Huyện uỷ cùng các ban Đảng, sự điều hành tập trung quyết liệt của tập thể BCH Đảng bộ xã, cũng như sự phối hợp của các cấp, các ngành, nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương cơ bản ổn định, đến nay các chỉ tiêu theo Nghị quyết giao đã thực hiện 8/14 chỉ tiêu, trong đó 2/2 chỉ tiêu về kinh tế, 2/6 chỉ tiêu về xã hội, 3/3 chỉ tiêu về môi trường và 1/2 chỉ tiêu về QP-AN, còn 6/14 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào cuối năm, cụ thể: về kinh tế: diện tích gieo trồng đạt đạt 1.493ha/1.920 ha, đạt 77,8% kế hoạch giao, thu ngân sách: 238.021.438đ/375.000.000đ đạt tỷ lệ 63,47% kế hoạch; về văn hóa-xã hội: tạo việc làm 254/190 lao động, đạt 133,68% kế hoạch giao, duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, khai giảng 02/02 lớp đào tạo nghề nông thôn; duy trì tỷ lệ thu gom rác thải tập trung đạt 8/8 thôn; về quốc phòng - an ninh: giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao và triển khai thực hiện hoá hồ sơ cưu trú, thu thập dữ liệu phương tiện giao thông, triển khai ký kết liên tịch với các ban ngành đảm bảo ANTT. Về xây dựng nông thôn mới: tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện duy trì các tiêu chí đã đạt và kế hoạch thực hiện đạt tiêu chí thu nhập (tiêu chí số 10) và tiêu chí hộ nghèo theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 đưa vào Nghị quyết thực hiện như sau: Về lĩnh vực Kinh tế- xã hội: Chỉ đạo các ngành, BQL các thôn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thời tiết hiện nay của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; tập trung khai thác các nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực năm 2024; tập trung ứng phó trong công tác phòng, chống lụt bão trong thời gian đến.Về văn hoá- xã hội: Ban chỉ đạo hè thực hiện tốt công tác hè cho học sinh năm 2024; tập trung huy động học sinh ra lớp năm học 2024-2025 đảm bảo; thực hiện tốt các chương trình chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: Thực nghiêm Chỉ thị 57 về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; duy trì công tác tiếp dân định kỳ; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai của Nhân dân. Quốc phòng - an ninh: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “ mỗi hộ gia đình có thành viên tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, các khu du lịch. Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua nước, quyết tâm thực hiện thằng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025””; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh phong trào xây dựng “ chi bộ bốn tốt”, “ Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của chi bộ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh thựuc hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, giải quyết việc làm cho 858 lao động(11/06/2024 9:50 SA)

3 người đang online
°