Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, giải quyết việc làm cho 858 lao động

Đăng ngày 11 - 06 - 2024
Lượt xem: 29
100%

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 858 lao động, đạt 95,3% kế hoạch; đã tổ chức đưa 01 lao động sang nước ngoài làm việc, đạt 05% kế hoạch. Bên cạnh đó, tổ chức 03 buổi hội nghị tư vấn việc làm tại huyện, xã với số lượng 480 lao động tham gia, đồng thời tiến hành mở 06 lớp đào tạo nghề, với 187 lao động tham gia, vượt kế hoạch 62,3%.

 

            Trong 6 tháng cuối năm 2024, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tiếp tục liên hệ với các Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm phù hợp cho người lao động có nhu cầu, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ TRIỂN...(11/06/2024 7:43 SA)

18 người đang online
°