Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng xã hội

Đăng ngày 10 - 06 - 2024
Lượt xem: 15
100%

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng đã tích cực phối hợp để đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, tổng dư nợ ủy thác cho vay thuộc Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng đang quản lý là 3,6 tỷ đồng với 79 hội viên hội cựu chiến binh đang vay vốn, với 2 Tổ tiết kiệm và vay vốn được NHCSXH huyện ký hợp đồng ủy nhiệm; chất lượng tín dụng được duy trì. Các đối tượng hội viên cựu chiến binh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được NHCSXH đáp ứng 100% nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Ông Katơr Chuông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng cho biết: để triển khai, thực hiện tốt các văn bản lãnh, chỉ đạo của các cấp trên về triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn xã và thực hiện các nội dung ủy thác ký kết với NHCSXH huyện, nhằm mục đích tổ chức tuyền truyền, triển khải, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội vào cuộc sống phát huy được hiệu quả, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhanh chóng, kịp thời tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi chủa Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định kinh tế. Hội Cựu chiến binh luôn chủ động phối hợp với cán bộ tín dụng NHCSXH huyện, tích cực sâu sát với thực tiễn để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn về các mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt, áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn thay đổi phương thức, sản xuất chăn nuôi kém hiệu quả. Cũng nhờ vào nguồn vốn tín dụng chính sách, đã giúp cho hàng trăm lượt hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình, có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững, cùng với địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trong các tháng tiếp theo, Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng tích cực bám sát nhiệm vụ, Nghị quyết của các cấp trên đề ra, nội dung ủy thác để tập trung phối hợp, tham mưu, chỉ đạo, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nguồn vốn được giao để thực hiện hoàn thành; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm, chất lượng hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; tham gia họp Tổ tiết kiệm và vay vốn để kịp thời tuyên truyền, quán triệt đến hội viên nắm bắt về các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai cho vay trên địa bàn, nắm bắt các quy định, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn đúng mục đích sau khi vay, trả lãi, trả nợ và tham gia gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn hàng tháng; đi đôi với công tác thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp trên giao.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân 280 triệu đồng giúp người dân phát triển chăn nuôi(12/06/2024 2:16 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 6.979 ha(12/06/2024 8:57 SA)

Thuận Bắc: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(11/06/2024 2:19 CH)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2024(10/06/2024 8:58 SA)

Hội Nông dân xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự...(10/06/2024 2:19 CH)

16 người đang online
°