Hội Luật gia huyện Thuận Bắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội khoá II, Nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng ngày 29 - 05 - 2024
Lượt xem: 56
100%

Thực hiện nghị quyết của đại hội khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024 trong điều kiện và tình hình có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Đó là: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện và các Chi hội cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể ở huyện và cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ của Hội. Tập thể Ban Chấp hành và từng hội viên luôn phấn đấu, chủ động tham mưu triển khai kịp thời các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện và của Hội cấp trên về công tác của Hội Luật gia, từ đó đã tạo ra những chuyển biến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Hội

Trung tâm hành chính huyện

 

   Ban Chấp hành Hội tích cực tìm giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trên tinh thần “tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý ”, từ đó đã nâng dần hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, có hiệu quả như việc phối hợp liên tịch với Phòng Tư pháp; Huyện Đoàn; Phòng Văn hóa và thông tin huyện; Hội Luật gia tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Công tác xây dựng Hội và tổ chức phát triển hội viên, được quan tâm, có sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, do tác động của đại dịch Covid - 19 bùng phát kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, việc làm của cán bộ và Nhân dân, do đó hoạt động của Hội cũng bị tác động, có những chỉ tiêu đặt ra không thực hiện được. Song với sự khắc phục vượt qua mọi khó khăn, Hội luôn duy trì các hoạt động theo Quy định của Điều lệ Hội, chỉ đạo của Hội Luật gia cấp trên và Huyện ủy, UBND huyện nên đã đạt được một số mặt công tác như sau:

              Một là, trong công tác tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ II. Sau Đại hội nhiệm kỳ II, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai những nội dung chính Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia huyện khoá II, Nghị quyết Đại hội Hội luật gia tỉnh lần thứ V và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, từ những nội dung đã được quán triệt, triển khai, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và Thường trực huyện ủy, UBND huyện. Qua 05 năm thực hiện, Hội Luật gia huyện đã có bước phát triển về tổ chức, đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đ/c Phan Phước Trí – Chủ tịch Hội luật gia huyện Thuận Bắc

Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Công Hải

    Hai là, trong công tác tham gia xây dựng pháp luật. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh, UBND huyện Thuận Bắc về việc nghiên cứu tham gia ý kiến vào việc sửa đổi luật Đất đai năm 2013 và một số dự thảo Luật khác, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia và tổng hợp báo cáo những nội dung góp ý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Hội viên Hội Luật gia ở các cơ quan, đơn vị và Chi hội các xã, trong đó Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện và hội viên đang công tác tại các ban, ngành và hội viên Phòng Tư pháp huyện, Chi hội các xã tích cực tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương với việc tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, địa phương với nhiều văn bản.

  Ba là, trong hoạt động tuyên truyền pháp luật. Ban chấp hành Hội Luật gia huyện phối hợp với thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, tham mưu UBND huyện có Kế hoạch triển khai kịp thời, đúng thời gian theo quy định của tỉnh về các Bộ luật, Luật mới được ban hành, đã tổ chức được 03 hội nghị. Trong đó: năm 2019 -2020, do dịch bệnh Covid 19 kéo dài không tổ chức được hội nghị; năm 2021-2023 tổ chức 03 hội nghị tại các xã Bắc Phong, Bắc Sơn và Công Hải  với 162 người tham dự. Nội dung tập trung vào triển khai các Luật, Nghị định, Thông Tư hướng dẫn thực hiện mới ban hành (Luật Đất đai, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng, chống tham nhũng … và tập huấn kiến thức kỹ năng về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tổ chức các hoạt động nhân “Ngày pháp luật” hằng năm. Nội dung tập trung vào triển khai các Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông Tư hướng dẫn mới ban hành, và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và hòa giải viên, Nhân dân ở cơ sở. Để đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, ngoài công tác tuyên truyền trực tiếp qua hội nghị, các Chi hội luật gia trực thuộc còn tham gia tư vấn theo ngành, lịch vực của đơn vị mình như Phòng Tư pháp, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và Chi hội các xã. Trong năm 2023 và 2024, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em… với số lượng 34 buổi/2.720 lượt người tham gia.

Quang cảnh một buổi tuyên truyền của Phòng Tư pháp huyện về thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

   Bốn là, trong hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Những năm qua, Ban Chấp hành Hội chủ động cùng các ngành, các xã, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận tham gia tư vấn và trợ giúp pháp lý (Chi hội Luật gia Tòa án – Thi hành án phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận trợ giúp được 86 vụ việc). Thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn. Tham gia tư vấn tại điểm “Cà phê giao lưu pháp luật” theo sự phân công của tỉnh Hội từng quý. Trong các trường hợp được tư vấn và trợ giúp pháp lý chủ yếu về các vấn đề Đất đai, Hôn nhân và gia đình, hộ tịch, tài sản, thừa kế và các tranh chấp khác. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra đôn đốc xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở 06 xã gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đã bảo đảm ổn định, ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong địa bàn dân cư, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Quang cảnh một buổi tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 về thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

            Năm là, trong công tác phối hợp giữa tổ chức hội với các cơ quan liên quan. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện phối hợp với các ngành Công an huyện, Viện kiểm sát, Tòa án, Huyện Đoàn xây dựng và ký kết liên tịch trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với những người vi phạm pháp luật là thanh niên, những người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện… xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên cơ sở giới; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện hoạt động Tư vấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Phòng Tư pháp huyện xây dựng Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến năm 2023. Hàng năm, Ban Chấp hành Hội luôn chủ động cùng các ngành đánh giá kết quả phối hợp, rút ra những việc làm được, chưa được và đề ra nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Minh Sang – Đội Cảnh sát giao thông huyện Thuận Bắc trong một buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại trường học.

   Sáu là, trong trong công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên và thi đua khen thưởng. Sau Đại hội, Ban Chấp hành xây dựng quy chế làm việc toàn khóa trong đó chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở Hội và phát triển hội viên. Trong nhiệm kỳ thành lập 02 Chi hội trực thuộc, phát triển mới 38 hội viên, đến nay Huyện Hội gồm 08 Chi Hội và 64 hội viên, có 03 Chi hội ở xã và 05 Chi hội tại các cơ quan, đoàn thể huyện, nhìn chung cán bộ hội viên Hội Luật gia huyện luôn giữ vững được bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Chấp hành đã tiến hành ban hành quy chế làm việc toàn khóa và phân công từng thành viên Ban Chấp hành phụ trách từng công việc, phù hợp với từng cương vị công tác, gắn với thực hiện công tác Hội theo sự phân công, hàng quý có báo cáo gửi về BCH Hội tổng hợp, báo cáo tỉnh, huyện theo quy định. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, từ năm 2019 đến nay phát triển thêm 38 hội viên và 02 Chi hội, nâng tổng số hội viên là 64 hội viên, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Công tác thi đua, khen thưởng, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 08/TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới, Chỉ thị 44-CT/TU ngày 14/10/2013 của Tỉnh ủy Ninh Thuận nhằm phát huy vai trò chủ động của các Chi hội luật gia cơ sở, trong việc sáng tạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hàng năm. Đặc biệt sau khi quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 68/HLG ngày 31/10/2022 của Hội Luật gia tỉnh; Kế hoạch của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới. Hàng năm, Hội Luật gia huyện xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua triển khai đến các đồng chí trong Ban Chấp hành và các đồng chí Chi hội trưởng trực thuộc, gắn với triển khai các văn bản của Hội Luật gia tỉnh về thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.Với những thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, Hội luật gia huyện Thuận Bắc đã nhận được 4 bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam (2 tập thể, 2 cá nhân) và 12 giấy khen của Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận (3 tập thể, 9 cá nhân).

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2 CẤP TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BẮC SƠN (13/06/2024 10:49 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

44 người đang online
°