Xã Bắc Sơn: nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần ổn định kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững

Đăng ngày 31 - 01 - 2024
Lượt xem: 28
100%

Xã Bắc Sơn là xã có 04 thôn với 2.110 hộ với 10.444 khẩu. Người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hộ nghèo và cận nghèo đầu năm 2023 là 948 hộ chiếm 44,93% số hộ toàn xã.

 

Với mục tiêu thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội. Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các thành phần có liên quan thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi đến toàn dân nắm bắt để thực hiện; chỉ đạo các thôn trong việc rà soát, bổ sung danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách để bình xét cho vay, việc phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn theo quy định.

Tính đến ngày 31/12/2023 taị xã Bắc Sơn thực hiện quản lý cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách như Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, NS&VSMT, Hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm, nhà ở xã hội,... tổng dư nợ các chương trình đạt 104.168 triệu đồng/4 Hội ủy thác/33 tổ TK&VV/ 1.755 hộ vay vốn. Doanh số cho vay trong năm 2023 đạt 31.264 triệu đồng với 697 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tăng so với đầu năm 11.096 triệu đồng đạt tỷ lệ 11,9%. Đặc biệt thực hiện cho vay 177 lao động với số tiền 14.305 triệu đồng để  đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Chất lượng tín dụng chính sách tại xã duy trì ổn định, 100% tổ TK&VV đều xếp loại tốt. Số tiền huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 5.680 triệu đồng, tăng 1.127 triệu đồng so với đầu năm; với số hộ tham gia gửi tiết kiệm là 1.697/1.755 hộ, đạt tỷ lệ 97% so với tổng số hộ còn đang dư nợ.

Để đạt được các kết quả nêu trên chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, ngay từ đầu năm giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV và các thôn để triển khai thực hiện. Các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích đạt hiệu quả cao, một số hộ vay vốn bị thiệt hại rủi ro do nguyên nhân khách quan được UBND xã, các tổ chức Hội, thôn và Tổ TK&VV quan tâm, phân tích đánh giá, xử lý kịp thời theo quy định. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi mà hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã đã có vốn đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả  nguồn vốn tín dụng chính sách, ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn phối hợp với NHCSXH huyện tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn từ  NHCSXH; tổ chức các cuộc họp bình xét cho vay đảm bảo công khai đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng. Thường xuyên rà soát nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân địa phương có nguồn vốn nhàn rỗi tham gia gửi tiết kiệm vào NHCSXH tại điểm giao dịch xã tạo nguồn vốn để cho vay tại địa phương; duy trì củng cố duy trì nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì là xã không có nợ quá hạn; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục giảm lãi tồn đọng, món vay 03 tháng không hoạt động; hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

60 người đang online
°